ورود   عضویت
بيمه نامه جامع فاير پلاس1

«فایرپلاس یک» نوعی بیمه آتش سوزی منزل است که ساختمان و اموال شما را در مقابل خطراتی مانند حریق، زلزله، سیل، سرقت و ... بیمه می کند. فایرپلاس یک، نسبت به بقیه فایرپلاس ها، ارزانتر است. اگر ارزش ساختمان شما حدود 100 میلیون تومان و ارزش اسباب و اثاثیه شما حدود 60 میلیون تومان (یا کمتر) است، بهترین گزینه برای انتخاب شما، فایرپلاس یک است.

بيمه نامه جامع فاير پلاس1

آصا (آتش سوزی، صاعقه، انفجار)
سیل
زلزله
طوفان
ضایعات ناشی از ذوب برف و آب باران
ریزش سقف ناشی از سنگینی برف
سقوط هواپیما
سرقت با شکست حرز

تهران ، خیابان دستگردی ، خیابان صبر، شماره 8
1913713541          021-74867          info@behzendegi.com