ورود   عضویت
دُرّین در یک نگاه

«دُرّین» بیمه نامه ای است که با یک بار پراخت حق بیمه، بیمه شده را در مقابل حوادث ناگهانی که خارج از اراده اوست برای یک سال پوشش می دهد.
اگر حادثه ای اتفاق بیفتد، این بیمه نامه هزینه های پزشکی شما را جبران می کند و در صورت از کار افتادگی، نقص عضو یا فوت، غرامت می پردازد. به طور مثال، با پرداخت یک بار حق بیمه برای خرید طرح "دُرّین۳"، در صورتی که بیمه شده در اثر هریک از پوشش‌ها طی مدت یک ساله قرارداد فوت کند، شرکت بیمه نوین ماهانه مبلغ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( معادل شش میلیون تومان) به ذی‌نفع یا ذی‌نفعان بیمه‌نامه طی ۱۰ سال به‌طور مستمر پرداخت می‌ کند.
بیمه شده می تواند تعدادی از طرح درین خریداری کند که مجموع سرمایه فوت , سرمایه نقص عضو و هزینه پزشکی آن از سقف‌های مجاز تعیین شده در شرایط و مشخصات تجاوز نکند.
جهت اطلاع از همکاری سایت به‌زندگی با شرکت بیمه نوین می توانید با شماره پشتیبانی بیمه نوین 23047-021 تماس حاصل فرمایید یا به آدرس https://novininsurance.com مراجعه کنید.

درين 1

سوانح رانندگی با داشتن گواهینامه مجاز
برق گرفتگی
سوختگی
غرق شدن
مسمومیت
تاثیر گاز، بخار و یا مواد خورنده (مانند اسید)
‌هاری، کزاز و سیاه زخم
دفاع از خود(بیمه شده) که قانون آن را می پذیرد
اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر

تهران ، خیابان دستگردی ، خیابان صبر، شماره 8
1913713541          021-74867          info@behzendegi.com